vodilna slika

Sklep o javni razpravi o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2025

datum: 26. 04. 2024

Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2025 bo potekala od 26. aprila 2024 do vključno 10. maja 2024.

Na podlagi 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 1/2024)

objavljam

S K L E P

o javni razpravi o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2025.

Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2025 bo potekala od 26. aprila 2024 do vključno 10. maja 2024.

Predlog odloka o proračunu je objavljen na spletni strani Mestne občine Novo mesto  https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/, hkrati je na vpogled tudi v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, v veliki sejni sobi, 2. nadstropje.

V času javne razprave lahko predlog proračuna obravnavajo člani občinskega sveta, delovna telesa, sveti ožjih delov občine in zainteresirana javnost ter posredujejo pisne pripombe in predloge k predlogu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2025 najpozneje do vključno 10. maja 2024 po elektronski pošti ali na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

Mag. Gregor Macedoni
župan

Sklep o javni razpravi - predlog proracuna 2025.pdf

nazaj