vodilna slika

Ocenjevanje škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023

datum: 15. 11. 2023

Mestna občina Novo mesto obvešča, da na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, št. 844-14/2023-5 – DGZR z dne 9. 11. 2023, pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na trajnih nasadih zaradi posledic POZEBE od 3. do 7. aprila 2023 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.

Vloga za prijavo škode (obrazec 2) je na voljo na spodnji povezavi in v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto.

VLOGA MORA OBVEZNO VSEBOVATI NASLEDNJE PODATKE:

1. Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva, podpis nosilca

2. Davčna številka nosilca

3. Naslov nosilca

4. KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev

5. GERK – številka GERK-a

6. VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (priloga)

7. POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti

8. POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Izpolnjeno vlogo pošljite na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s priporočeno pošiljko, ali oddajte osebno v prostorih Mestne občine Novo mesto do vključno 21. novembra 2023.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na Mestno občino Novo mesto (klavdija.kolaric@novomesto.si; 07 39 39 272) ali Skupno občinsko upravo občin Dolenjske (katja.smole@novomesto.si; 07 39 39 266).

 

Priloge:

 

nazaj