vodilna slika

Obvestilo o zbiranju vlog zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023 na stvareh

datum: 28. 07. 2023

Mestna občina Novo mesto obvešča, da bo na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, št. 844-27/2023-85 – DGZR z dne 26. 7. 2023, pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

Vloge za prijavo škode (obrazci 1, 3, 4 in 5) so na voljo na spodnjih povezavah in v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto. K izpolnjeni vlogi je potrebno priložiti tudi fotografije, iz katerih je razvidna škoda.

Škodo na stvareh se ocenjuje na obrazcu 1 - kmetijska zemljišča, obrazcu 3 - uničen objekt, obrazcu 4 - delna škoda na objektih in obrazcu 5 - gradbeno inženirska infrastruktura (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo).

Izpolnjeno vlogo s prilogami priporočeno pošljite na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali oddajte osebno v prostorih Mestne občine Novo mesto do vključno 11. avgusta 2023.

Prosimo, da prijavite le škodo, ki je nastala kot dejanska posledica neurij. Po prejemu izpolnjene vloge posameznega oškodovanca bo škodo na terenu ocenila občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah, imenovana s strani župana Mestne občine Novo mesto.

Zaradi ustreznejšega opredeljevanja škode in vnosa podatkov v program AJDA vas prosimo, da škodo vnašate v obliki ustrezne šifre iz priloge B.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na Mestno občino Novo mesto (klavdija.kolaric@novomesto.si; 07 39 39 272).

Obrazec 1.pdf

Obrazec 3.pdf

Obrazec 4.pdf

Obrazec 5.pdf

PRILOGA 3_ŠKODA_2023.pdf

Priloga B.pdf

 

nazaj