vodilna slika

Poziv za prijavo projektnega načrta na Mladinski svet Novo mesto

datum: 08. 05. 2023

Vabimo vse mlade od 15 do 29 let, da delijo in uresničijo svoje ideje, s katerimi bi radi izboljšali življenje v Novem mestu. Program za uresničevanje idej mladih je sestavljen iz delavnic, mentorstva in finančne podpore izbranim projektom. Zasnovan je z namenom, da mladim pomaga začrtati pot do življenjske in profesionalne izkušnje, dela ali službe in prispeva k boljši kakovosti življenja v Novem mestu. Poziv je odprt do porabe proračunskih sredstev.

I. Faza – prijava ideje oz. načrta

MSNM sledi sprejeti Strategiji za mlade v Mestni občini Novo mesto do 2021 – 2030 in ukrepom s področja mladinske participacije. Mladi imajo veliko inovativnih idej, ki pa jih sami pogosto težko izvedejo v praksi. Cilj poziva je, da se mlade vzpodbudi, da sodelujejo in da se vzpostavi okvir za zbiranje pobud in idej, se jih analizira in usmeri do prave institucije. Ideja je lahko v začetni fazi, mladim pa lahko na poti do konkretnega projekta pomagali mentorji. Če je ideja dovolj oblikovana in zrela, se lahko mladi neposredno prijavijo s projektom na poziv.

Mladinski svet Novo mesto z objavo poziva zagotavlja osnovo za vključevanje mladih v javno življenje, kar vključuje zbiranje dobrih idej in projektov mladih.

Mladi lahko svoje ideje oz. projekte pošljejo na elektronski naslov: bor.grobelsek@drustvo-dns.si in ivica.menger@novomesto.si

II. Faza – izbor idej

Mladinski svet Novo mesto skupaj z zaposlenimi MONM in Zavoda Novo mesto, ki so zadolženi za področje mladine, iz prejetih idej oz. projektov izbere tiste, ki so primerne za realizacijo.

Naslednji korak je izvedba delavnice z mladimi v okviru MC Oton, proučitev ideje z različnih vidikov (finance, organizacija, stroški, učinki, cilji, časovnica…) in svetovanje pri pripravi dokumentacije in oddaje projektnega načrta.

Ideje bodo izbrane na podlagi kriterijev:

  • Pozitivni učinki na mesto
  • Uresničljivost ideje
  • Motiviranost prijavitelja ideje

III. Faza – prijava projektnega načrta

Mladi oddajo Projektni načrt na vnaprej pripravljeni dokumentaciji na elektronski naslov bor.grobelsek@drustvo-dns.si in ivica.menger@novomesto.si

IV. Faza – ocenjevanje projektnih načrtov in njihova izvedba

Komisija v sestavi: Sara Tomšič, Ivica Menger, Lana Klemenčič, Mitja Valentinc in Bor Grobelšek oceni projektne načrte na podlagi naslednjih kriterijev:

Kriteriji ocenjevanja projektov:

  1. Pozitivni učinki na Novo mesto = 20 točk (okolje/narava 5 točk, odnosi v mestu 5 točk, vpliv na kakovost življenja 10 točk)
  2. Izvedljivost projektnega načrta = 15 točk (izvedljivost projektnega načrta 5 točk, dobro načrtovana časovnica 3 točke, finančnimi viri 3 točke, človeški viri 2 točki, splošni vtis 2 točki)

Najvišje število točk je 35.

Projekt se sofinancira do višine 2.000,00 € in sicer v višini 100 % projektne vrednosti. Celotno finančno poslovanje v zvezi s projektom se izvede preko MSNM v skladu z zakonodajo ter mora biti v celoti v naprej usklajeno.

 

POZIV ZA PRIJAVO PROJEKTNEGA NAČRTA.docx

POGODBA O IZVEDBI PROJEKTNEGA NAČRTA.docx

KONČNO POROČILO PROJEKTA.docx

Zahtevek za izplačilo .xlsx

nazaj