vodilna slika

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

datum: 19. 06. 2019

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel se nahaja v priponki.

Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do vključno 16. avgusta 2019 na Mestni občini Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, 1. nadstropje.

Javna obravnava bo 15.  julija 2019 ob 16. uri v sejni sobi na rotovžu (Glavni trg 7, Novo mesto), 1. nadstropje.

Javno naznanilo o razgrnitvi OPPN - obvoznica Šmihel.pdf

 

 

nazaj