vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe za izbiro upravnika za opravljanje upravniških storitev

datum: 28. 08. 2023

Podrobnosti se nahajajo v priponkah.

Povabilo k oddaji ponudbe.pdf

Obrazec 1 - ponudba.pdf

Obrazec 2 - izjava o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastnistvu ponudnika.pdf

Elaborat za vpis stavbe st (1).pdf

Elaborat za vpis stavbe st.pdf

Informativni seznam posameznih in splosnih skupnih delov stavbe.xlsx

Pravilnik o financnem poslovanju Mestne obcine Novo mesto.pdf

Vzorec menicne izjave.pdf

Vzorec pogodbe.pdf

nazaj