vodilna slika

Dobava izdelkov za potrebe reprezentance Mestne občine Novo mesto za obdobje dveh let

datum: 03. 08. 2022

Na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 430-0001/2022-1, z dne 4. 1. 2022, ki ga je naročnik sprejel ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 121/21; ZJN-3B), Mestna občina Novo mesto poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

Predmet naročila: Dobava izdelkov za potrebe reprezentance Mestne občine Novo mesto za obdobje dveh let

Rok za izvedbo naročila: od 16. 8. 2022 do 16. 8. 2024.

Rok za oddajo ponudbe: 11. 8. 2022 do 10.00.

Način in kraj oddaje ponudbe: na e-naslova: mestna.obcina@novomesto.si in judita.pirc@novomesto.si z oznako "PONUDBA - REPREZENTANCA, št. 433-0049/2022"

Ponudba mora obsegati:

  1. Ponudbo.
  2. Ponudbeni predračun.
  3. Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.
  4. Izjavo gospodarskega subjekta.

Naročnik bo za izvedbo naročila z izvajalcem sklenil okvirni sporazum.

Dodatne informacije v zvezi z naročilom: mag. Judita Pirc, e-naslov: judita.pirc@novomesto.si, telefonska številka: 07/39 39 222.

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe.pdf

OBRAZEC 1 - Ponudba.pdf

OBRAZEC 2 - Ponudbeni predračun.xlsx

OBRAZEC 3 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.pdf

OBRAZEC 4 - Izjava gospodarskega subjekta.pdf

Okvirni sporazum-osnutek.pdf

nazaj