vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Zagotavljanje cvetličarskih in aranžerskih storitev ter blaga za potrebe Mestne občine Novo mesto za obdobje dveh let

datum: 12. 07. 2022

Na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 430-0001/2022-1, z dne 4. 1. 2022, ki ga je naročnik sprejel ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 121/21; ZJN-3B), Mestna občina Novo mesto poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

Predmet naročila: Zagotavljanje cvetličarskih in aranžerskih storitev ter blaga za potrebe Mestne občine Novo mesto za obdobje dveh let

Rok za izvedbo naročila: 31. 7. 2022 do 31. 7. 2024

Rok za oddajo ponudbe: 20. 7. 2022, do 10.00

Način in kraj oddaje ponudbe: na e-naslova: mestna.obcina@novomesto.si in judita.pirc@novomesto.si z oznako »PONUDBA - CVETJE, št. 433-0044/2022»

Ponudba mora obsegati:

  • Ponudbo,
  • Ponudbeni predračun,
  • Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
  • Izjavo gospodarskega subjekta.

Dodatne informacije v zvezi z naročilom: mag. Judita Pirc, e-naslov: judita.pirc@novomesto.si, telefonska številka: 07/39 39 222

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

1. Obrazec 1: Ponudba

2. Obrazec 2: Ponudbeni predračun

3. Obrazec 3: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

4. Obrazec 4: Izjava gospodarskega subjekta

nazaj