Odločba o odvzemu statusa javnega dobra

datum: 30. 11. 1999

Mestna občina Novo mesto je na podlagi 23. in 212. člena Zakona o graditvi objektov izdala odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na parc. št. 1201/4, k.o. Gotna vas.

Mestna občina Novo mesto je na podlagi 23. in 212. člena Zakona o graditvi objektov izdala odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na parc. št. 1201/4, k.o. Gotna vas.

ODLOCBA1.doc

nazaj