vodilna slika

Delna in popolne zapore - Seidlova cesta (do 27. 7.)

Na brežini nad krajšim odsekom Seidlove ceste se bo v ponedeljek, 22. aprila 2024, začela sanacija pobočja, odstranjevanje nestabilnega rastja in gradnja kamnitega opornega zidu. Dela, s katerimi bodo novomeško prometno vpadnico preventivno zaščitili pred padajočim kamenjem in zemljino, bo od 22. aprila do 6. julija 2024 (podaljšanje zapore do 27. 6. 2024) spremljala delna zapora Seidlove ceste, promet bo med Plavo laguno in križiščem s Koštialovo ulico potekal izmenično enosmerno.

  • Ob izvedbi za okolico nevarnejših del bodo na Seidlovi cesti vzpostavljene tudi kratkotrajne 15-minutne popolne zapore, ki so predvidene izven prometnih konic med 22. in 26. aprilom ter med 27. majem in 7. junijem 2024.  
  • V času del bo  onemogočen tudi dostop do pločnika pod brežino, sprehajalci bodo preusmerjeni na površine za pešce na nasprotni strani ceste.