vodilna slika

Vstopna točka za investitorje

Mestna občina Novo mesto ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine in v ta namen pripravlja oziroma sprejema prostorske izvedbene akte, ki omogočajo realizacijo različnih prostorskih ureditev (trgovski centri, stanovanjske zgradbe itd.). Za izvedbo prostorskih ureditev je večkrat potrebna izgradnja nove javne komunalne infrastrukture, ki jo občina gradi postopoma, skladno s prioritetami in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.

Mestna občina Novo mesto investitorjem omogoča sklenitev pogodbe o opremljanju oziroma druge oblike sporazuma, če obveznost izvedbe javne komunalne infrastrukture izhaja iz prostorskega izvedbenega akta. S sklenitvijo pogodbe o opremljanju oziroma sporazuma investitor sam zgradi javno komunalno opremo in jo nato preda občini. V tem primeru investitor ni vezan na izgradnjo javne komunalne infrastrukture s strani občine.

V kolikor pripravljate investicijo, v sklopu katere je potrebno zgraditi tudi javno komunalno infrastrukturo, vas vabimo, da čimprej vzpostavite stik z občino, saj bomo lahko tako zagotovili usklajene in koordinirane nadaljnje aktivnosti pri vašem projektu. V ta namen vam je na voljo Vloga za začetek postopka za sklenitev pogodbe o opremljanju oziroma sporazuma o izgradnji komunalne opreme. Za podajo vloge ni potrebno plačati upravne takse ali druge pristojbine.

Izpolnjeno vlogo pošljite po klasični pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali po elektronski pošti na e-naslov sporazumi@novomesto.si. Na navedenem elektronskem naslovu lahko pridobite tudi vse informacije glede izpolnitve vloge oziroma priprave pogodbe/sporazuma.

Podatki o prostorskih izvedbenih aktih so na voljo na Prostorskem portalu Mestne občine Novo mesto

Za prenos kliknite TUKAJ

Vloga za sklenitev pogodbe_sporazum.docx