vodilna slika

Spremenjen prometni režim - Trdinova ulica

Na Trdinovi ulici pod Osnovno šolo Grm smo z namenom vzpostavljanja varnejše šolske poti za novomeške učence spremenili ulični prometni režim. Na večjem delu Trdinove ulice promet po prenovi poteka enosmerno, in sicer od križišča z Mušičevo ulico do uvoza na parkirišče k blokovskemu naselju. Na tem odseku sta urejena tudi cona za odložitev otrok Poljubi in odpelji ter avtobusno postajališče.

Prenovljena Trdinova ulica je že odprta za promet, do konca januarja pa bo gradbeni izvajalec še dopolnil prometno signalizacijo, ki bo dodatno opozarjala na obvezno enosmerno vožnjo.