vodilna slika

Popolna zapora - Levičnikova cesta (do 9. 8.)

Na prometni Levičnikovi cesti, ki povezuje Žabjo vas z Ločno, bo v času kolektivnih dopustov največjih novomeških podjetij gradbeni izvajalec CGP preplastil vozišče, za izvedbo del pa bo potrebna popolna zapora ceste.

Levičnikova cesta bo popolnoma zaprta od sobote, 30. julija 2022, do torka, 9. avgusta 2022, in sicer med križiščem Šentjernejske, Kandijske in Belokranjske ceste v Žabji vasi in križiščem Seidlove, Šmarješke in Andrijaničeve ceste v Ločni. Obvoz bo potekal na relaciji Seidlova cesta–Šmihelski most–Kandijska cesta ter obratno, križišči v Ločni in Žabji vasi pa bosta odprti za promet v ostale smeri. Zapora bo potekala tudi na Ločenskem mostu, dovoz nanj bo onemogočen tudi iz priključka Ragovo. Most bo možno prečkati po varnem koridorju peš in s kolesom, povsem bo zaprt izjemoma v času kratkotrajnih del, ki bodo posegla tudi v koridor za pešce in kolesarje.

nazaj