vodilna slika

Prepoved uporabe pitne vode za določene aktivnosti (do preklica)

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. v Mestni občini Novo mesto, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih zmanjšale. Dosledno je potrebno upoštevati stroge varčevalne ukrepe pri porabi vode in upoštevati prepoved uporabe pitne vode za:

  • zalivanje vrtov,
  • polnjenje bazenov,
  • pranje in polivanje cestišč in dvorišč,
  • pranje avtomobilov in podobno. 
     

Ukrep velja do preklica.

nazaj