vodilna slika

Upokojenci, invalidi in vojni veterani brezplačno na mestne avtobuse

S 1. junijem 2022 lahko upokojenci, starejši od 65 let, imetniki evropske kartice ugodnosti za invalide in vojni veterani, ki niso v delovnem razmerju, brezplačno koristijo mestni potniški promet tudi v naši občini, dobrodošla novost pa je posledica aprilskega podpisa pogodbe med občino in Ministrstvom za infrastrukturo RS. Brezplačna uporaba mestnih avtobusov je mogoča z rdečo IJPP vozovnico, ki jo lahko upravičenci na prodajnih mestih glavne avtobusne in železniške postaje v Novem mestu pridobijo v enkratnem nekajminutnem postopku ob predložitvi vloge za izdajo kartice, osebnega dokumenta in dokazila o enem izmed zahtevanih statusov.

Za pridobitev rdeče IJPP vozovnice za koriščenje brezplačnega potniškega prometa upravičenci, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov, izpolnijo in oddajo temu namenjeno vlogo na enem izmed dveh prodajnih mest v Novem mestu. Vlogo lahko oddajo na glavni Avtobusni postaji Novo mesto, ki je nedavno razširila svoj delovni čas in s tem povečala svojo dostopnost, ter na železniški postaji Novo mesto v Bršljinu, ali na drugih prodajnih mestih po Sloveniji. Za ugoditev vlogi morajo predložiti tudi osebni dokument in veljavno dokazilo, da izpolnjujejo kriterij ali upokojenca ali starejšega od 65 let ali imetnika evropske kartice ugodnosti za invalide ali vojnega veterana, ob tem pa jim bo na prodajnem mestu v kratkem postopku izdana rdeča IJPP kartica.

Cena rdeče IJPP kartice za nove uporabnike znaša 3 evre, vsem, ki pa rdečo IJPP kartico že imajo, jim slednje ni treba zamenjati, saj se bo nova vozovnica za brezplačni mestni promet zapisala na kartico avtomatsko ob prvi vožnji z medkrajevnim prevozom ali mestnim prevozom.

nazaj