vodilna slika

Popolna zapora - Ulica Slavka Gruma (do poletja )

V ponedeljek, 31. januarja 2022, se je začela  prva faza izgradnje kolesarske povezave Drska–Bršljin, hkrati pa bo stekla tudi ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na Ulici Slavka Gruma. Dela bodo sprva potekala na uličnem odseku od križišča s Topliško cesto do križišča z ulico Drska, kjer bo vzpostavljena popolna zapora.

Zapora, ki je vzpostavljena na uličnem odseku od križišča s Topliško cesto do križišča z ulico Drska, bo deloma posegla tudi v križišče Ulice Slavka Gruma z ulicama Drska in Brod. Slednje križišče bo (omejeno) prevozno, promet skozenj pa bo predvidoma do 19. aprila urejen izmenično enosmerno. Potek delne zapore križišča se bo dnevno spreminjal glede na gradbena dela, dostop do parkirišč znotraj zapore pa bo kot do sedaj omogočen z ulice Brod. Obvoz bo še naprej urejen na ulici Brod v smeri Topliške ceste.

 

 

 

nazaj