vodilna slika

Popolne zapore - kolesarski maraton Po dolini reke Krke 2021 (26. september)

Zaradi izvedbe prireditve Po dolini reke Krke bodo v nedeljo, 26. septembra 2021, med 05. in 15. uro vzpostavljene naslednje popolne zapore:

-           Glavni trg (Kandijski most) ter priključki Sokolske ulice in Pugljeve ulice od 9:45 ure do 15:00 ure

-           relacija Glavni trg - Rozmanova ulica ter priključki nanjo od 5:00 ure do 15:00 ure

-           Rozmanova ulica, priključki nanjo in izvoz iz parkirne hiše Novi trg od 9:45 ure do 10:30 ure

-           Seidlova cesta, od zavarovalnice Sava do križišča Šmihelski most – Ljubljanska cesta, ter priključki od 9:45 ure do 10:30 ure

-           Ljubljanska cesta, Kolodvorska ulica, in priključki od 9:45 ure do 10:30 ure

-           Bršljin – Straška cesta, priključki občinskih cest in Bršljin pri h.š. 4, ulice Bršljin pri h.š. 30 od 10:00 ure do 10:30 ure

-           Rondo Adria od 10:00 ure do 10:30 ure

-           do Prečne in priključki od 10:00 ure do 10:30 ure

-           Podgora – Straža in priključki od 10:00 ure do 10:30 ure

 

Obvoz ne bo urejen, bo pa organizator najkasneje na vsakih 30 minut v primeru lokalne ceste ali 60 minut v primeru javne poti poskrbel, da se zapora odstrani in promet sprosti.

Promet bo urejen s pomočjo prometne signalizacije in prometne opreme, ter rediteljev.

nazaj