vodilna slika

Nov TRR za plačilo NUSZ (od 1. 7.)

Plačnike položnic za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) obveščamo, da pri plačilu uporabite nov transakcijski račun občine, ki je v veljavi od 1. julija 2021.

Občina je zaradi prenosa podračunov iz EZR Mestne občine Novo mesto na EZR države, spremenila številko transakcijskega računa (nov TRR: SI56 011008884850057). Ker je bila odločitev Ministrstva za finance za spremembo transakcijskega računa občine znana po tem, ko ste občani že prejeli položnice za plačilo, je na njih naveden star tekoči račun, ki je bil aktiven do 30. junija. Sprememba ni omogočala prehodnega obdobja, zato občane prosimo da plačila, ki se opravljajo od 1. julija dalje, opravite z navedbo novega računa. Dodatne informacije o spremembi in podatki o nakazilu so na voljo na povezavi

Plačila za NUSZ - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča:

do vključno 30. 6. 2021 nakažete na SI56 012858884850013

od vključno 1. 7. 2021 nakažete na SI56 011008884850057

Za več informacij se lahko obrnete na Polono Lumpert Verček, višjo svetovalko za odmero nadomestila, na e-mail polona.lumpert@novomesto.si ali na telefonsko številko 07 39 39 224.

nazaj