vodilna slika

Popolna in delna zapora - Šmihel (do 16. julija)

Popolna in delna zapora - Šmihel (do 16. julija) 

Lokacija

Gaber - Uršna sela - Novo mesto in Krallova ulica - Šukljetova ulica 

Predviden datum zapore

7. 6. – 16. 7. 2021 (odstranitev zapore ob 15. uri) 

Opis

Zapore bodo potekale na naslednjih odsekih:  

- Gaber - Uršna sela - Novo mesto 

- Krallova ulica - Šukljetova ulica 

- Šukljetova ulica - povezava mimo hišne številke 3 

Vrsta zapore

popolna in delna zapora 

Obvoz

obvoz v času popolne zapore bo urejen preko odseka Krallova ulica - Šukljetova ulica, nato po državni cesti in obratno. 

Razlog

ureditev pločnika in rekonstrukcija državne ceste 

nazaj