vodilna slika

Delna in popolna zapora - krožišče Tabletka (do 5. junija)

Popolni in delna zapora - krožišče "Tabletka" (do 5. junija)

Lokacija

1) od krožišča pri avtocestnem priključku Novo mesto-vzhod do krožišča »Tabletka«

2) Andrijaničeva cesta

Predviden datum zapore

22. 4. – 5. 6. 2021

Opis

V krožišče »Tabletka« bo mogoče vstopiti iz  smeri Ločenskega mostu oziroma iz smeri tovarne zdravil Krka, izstopiti pa v smeri avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod in v smeri Bršljina. 

DODANO 7. 5. 2021: Odstranitev popolne zapore na odseku Bučna vas - Krka ter vzpostavitev dvosmernega prometa na relaciji Bučna vas - rondo Tabletka - Krka

DODANO 31. 5. 2021: Odstranitev popolnih in delnih zapor, promet omejen na en pas v vsako smer.

Vrsta zapore

- Popolni zapori do krožišča »Tabletka« iz smeri Bršljina in iz smeri avtocestnega priključka Novo mesto-vzhod.

- Delna zapora iz smeri Ločenskega mostu do krožišča »Tabletka«, ; dvosmerni promet na relaciji Bučna vas - rondo Tabletka - Krka

Obvoz

Promet se v času popolnih in delnih zapor preusmeri na državne in občinske ceste na relaciji Novo mesto-Mačkovec-NM (vzhod)-NM (zahod)-NM (Mala Bučna vas) ter na Šmarješko cesto.

DODANO 7. 5. 2021:

- Na odseku Bučna vas - Krka bo promet potekal dvosmerno na relaciji Bučna vas - Krka

- Na odseku Ločna - Krka promet ostaja nespremenjen ter je promet možen le v smeri Krka - AC Novo mesto Vzhod

- Na odseku Krka bo promet potekal dvosmerno ob gradbišču

DODANO 31. 5. 2021: Promet je sproščen v vse smeri in obvoz ni več potreben.

Razlog

razširitev krožišča "Tabletka"