vodilna slika

Popolne zapore občinskih cest - 3. Novomeški polmaraton (do 5. oktobra)

Obveščamo vas, da bodo 3. in 4. oktobra potekale popolne zapore občinskih cest zaradi izvedbe prireditve 3. Novomeški 1/2 maraton. 

1. Za prireditev Novomeški polmaraton - rekreativni tek na 10,00 km, dne 3. 10. 2020 je potrebo izvesti začasne prometne ureditve:  

 

Popolna zapora za ves čas prireditve, to je od 13:00 do 19:00 ure na naslednjih občinskih cestah: - LG 299272, Seidlova cesta, od km 0,000, do km 0,140, - JP 799402, Kettejev drevored 14, od km 0,000, do km 0,082.   

 

Popolna zapora z obvozom v času med 17:00 in 18:00 uro, popolne zapore do 30 minut, na naslednjih občinskih cestah:

 

- LG 299261, Ljubljanska cesta, od km 0,000, do km 3,961 ter priključkov občinskih cest LZ 299251, LZ 299252, LZ299103, priključka parkirišča pri Lidlu in priključkov za trgovski center Mercator,  - LG 299271, Šmihelski most, od km 0,000, do km 0,310, - JP 799455, Ljubljanska cesta – povezava mimo HŠ 26, od km 0,000, do km 0,191 ter priključkov občinskih cest JP 799451, JP 799452, JP 799453, priključkov za garažno hišo na h.š. Ljubljanska cesta 28, priključek parkirišča pri Merkurju, priključek pri McDonald's-u, - JP 799452, Kočevarjeva ulica – povezava mimo HŠ 3, od km 0,355, do km 0,485 ter priključka na LK 299101 na km 0,156, - LK 299101, Kočevarjeva ulica, od km 0,000, do km 0,150, - LG 299272, Seidlova cesta, od križišča z LC 299273 in LG 105/1511 (križišče Ločna) ter priključkov občinskih cest JP 799261, JP 799361, LZ 299111 na km 0,012 in na  km 0,960, priključka za poslovni objekt Krka pri h.š. Seidlova cesta 70, priključka za uvoz do večstanovanjskih objektov pri h.š. Seidlova cesta 50, - LG 299004, Rozmanova ulica, od km 0,000, do km 0,259 ter priključkov občinskih cest JP 799321, JP 799411 in priključka za GH Novi trg, - LG 299003, Prešernov trg, od km 0,000, do km 0,085 ter priključka občinske ceste LG 299002, na km 0,410, - JP 799427, Kastelčeva ulica, 0,000, do km 0,091, - LG 299002, Glavni trg - Rozmanova ulica, od km 0,000 do km 0,285 ter priključkov občinskih cest JP799342, JP799433 in LG 299003 na km 0,397, - LG 299001, R2 419 - Glavni trg (Kandijski most), od km 0,000 do km 0,132, - LG 299012, Trdinova ulica, od km 0,000 do km 0,434 ter priključkov občinskih cest LZ 299051 in LZ 299013 v križišču teh cest, priključka za parkirišče na Trdinovi ulici ob NLB in priključka uvoza ob večstanovanjskem objektu ob h.š. Trdinova ulica 5, - LZ 299011, Smrečnikova ulica, od km 0,000 do km 0,485 ter priključkov občinskih cest JP 799031, JP 799036, JP 799003, LZ 299151, JP 799014 in priključek za vrtnarijo GG Novo mesto,  

 

Obvoz bo delno urejen in sicer se za smer Metlika uredi iz AC priključka A2/0124 – Novo mesto zahod, naprej po G2-105/0254 Novo mesto – Ločna, naprej po R2-448/1512 Novo mesto – Mačkovec, naprej po LZ 299273, Šmarješka cesta, do križišča Ločna ter naprej po G2-105/0255 Novo mesto (Krka – Revoz) do Bele krajine in obratno. Križišče v ločni bo delno odprto, saj bosta prevozna samo dva kraka. Semafor se izklopi. V križišču bodo redarji, ki bodo skrbeli za dodatno urejanje prometa.  

 

Obvoz za smer Novo mesto se uredi iz AC priključka po R3-651/10252 Novo mesto – zahod, v rondoju Bučna vas se vzpostavi dvosmeren promet do izvoza R3-651/1198 Mirna peč – Novo mesto. Promet na območju rondoja bo potekal dvosmerno, v primeru, da v rondo zapelje večje tovorno vozilo, se promet ureja s pomočjo ročnega usmerjanja.  

 

Po vseh cestah, po katerih je urejen obvoz, morajo imeti prometne pasove širine min. 3,00 m. Križišča in ceste se zapirajo nekaj minut pred prihodom prvega tekača in odprejo po odhodu zadnjega tekača, najprej v smer nasprotno od poteka prireditve.

 

  2. Za prireditev Canicross-tek s psi, dne  3. 10. 2020  med 18:00 in 18:30 uro, je potrebno izvesti začasne prometne ureditve popolne zapore na naslednjih občinskih cestah: - JP 799323 – Jerebova ulica - povezava mimo HŠ 6, v km 0,055, - JP 799324 – Jerebova ulica – Ulica talcev, v celoti, - JP 799321 – Ulica talcev 12, od km 0,000 do km 0,088 ter zapora čelnega priključka pri h.š. Rozmanova ulica 32, - LG 299004 – Rozmanova ulica, od km 0,061 do km 0,120, - JP 799412 – Novi trg - povezava mimo HŠ 11, od km 0,000 do km 0.115 ter zapora priključka Trubarjeve ulice,  - JP 799413 – Na loko - Župančičevo sprehajališče 2, od km 0,000 do km 0,236 ter priključka Dalmatinove ulice, čelna zapora vhoda parkirišča Novi trg in čelna zapora uvoza do Pošte Slovenije, - JP 799433 – Pugljeva ulica 5, od km 0,000 do km 0,121 ter priključka Sokolske ulice, - LG 299001 – Kandijski most, v celoti, - JP 799314 – Ragovska ulica 1, od km 0,200 do km 0,245 ter čelna zapora priključka JP 799315 (Ragovska ulica 1a), - JP 799316 – V Ragov log 3, od km 0,000 do km 0,127.

 

  Obvozi ne bodo urejeni, popolne zapore pa bodo občasne in sicer od 10 do 30 minut,  ustrezno označene s prometno signalizacijo.   

 

3. Za prireditev 3. Novomeški polmaraton je dne  4. 10. 2020 potrebo izvesti začasne prometne ureditve:

 

  Popolna zapora za ves čas prireditve, to je od 6:00 do 14:00 ure na naslednjih občinskih cestah: - LG 299272, Seidlova cesta, od km 0,020, do km 0,160 (od križišča pri NLB do križišča Ljubljanska cesta – Šmihelski most), - JP 799402, Kettejev drevored 14, od km 0,000, do km 0,082.   

 

Popolna zapora z obvozom, v času od 10:00 do 13:00 ure na naslednjih občinskih cestah: - LG 299261, Ljubljanska cesta, od km 0,000, do km 3,961 ter priključkov občinskih cest LZ 299251, LZ 299252, LZ299103, priključka parkirišča pri Lidlu in priključkov za parkirišče in trgovski center Mercator,  - LG 299271, Šmihelski most, od km 0,000, do km 0,310, - JP 799455, Ljubljanska cesta – povezava mimo HŠ 26, od km 0,000, do km 0,191 ter priključkov občinskih cest JP 799451, JP 799452, JP 799453, priključkov za garažno hišo na h.š. Ljubljanska cesta 28, priključek parkirišča pri Merkurju, priključek pri McDonald's-u, - JP 799452, Kočevarjeva ulica – povezava mimo HŠ 3, od km 0,355, do km 0,485 ter priključka na LK 299101 na km 0,156, - LK 299101, Kočevarjeva ulica, od km 0,000, do km 0,150, - LG 299272, Seidlova cesta, od križišča z LC 299273 in LG 105/1511 (križišče Ločna) ter priključkov občinskih cest JP 799261, JP 799361, LZ 299111 na km 0,012 in na  km 0,960, priključka za poslovni objekt Krka pri h.š. Seidlova cesta 70, priključka za uvoz do večstanovanjskih objektov pri h.š. Seidlova cesta 50, - LC 295052, Cegelnica -  Češča vas - Zalog, od km 1,368, do km 2,498, - JP 791951, Češča vas – povezava mimo HŠ 15, od km 0,340, do km 0,428, - JP 792821, Češča vas 29, od km 0,000, do km 0,123, - nekategorizirana občinska cesta, ki poteka po zemljiščih, parc. št. 2229, 2226/2, 2230 in 2231, vsa KO 1447-Gorenja Straža ter po zemljišču, parc. št. 1018/2, KO 1455-Bršljin,  - LK 299091, Polhova ulica – Lastovče – Groblje, od km 0,000, do km 0,540 in   - LC 295041, Bršljin – Straška cesta, od km 0,000, do km 0,970.  

 

Ob popolnih zaporah bo obvoz urejen iz smeri Vavte vasi po državni cesti R2-419/1203, Soteska – Novo mesto, naprej po lokalni cesti LC 295047, Straža, nato po lokalni cesti LC 295046, Straža, naprej po lokalni cesti LC 295045, Straža, nato po lokalni cesti LC 295044, Straža, naprej po lokalni cesti LC 295043, Bršljin – Prečna – Straža, nato po lokalni cesti LC 295042, Prečna, naprej po lokalni cesti LC 295041, Bršljin – Prečna – Straža, nato po lokalni cesti LZ 299252, Bršljin – Mirnopeška cesta, naprej po državni cesti R3-651/1198,  Mirna peč – Novo mesto (Bučna vas), nato po državni cesti R3-651/1601, Rondo Novo mesto (Bučna vas),  naprej po državni cesti R3-651/0399, Novo mesto (Bučna vas – Krka), nato po državni cesti G2-105/1511, Novo mesto (Krka), naprej po državni cesti G2-105/0255, Novo mesto (Krka – Revoz), nato po državni cesti R2-419/1203, Soteska – Novo mesto, do zapore in obratno.         

 

  Prav tako bo omogočen dostop do naselja Češča vas po lokalni cesti LC 295052, Cegelnica – Češča vas – Zalog in dela Ljubljanske ceste LG 299261 (do Kočevarjeve ulice).   

 

Istočasno se izvede tudi delna zapora lokalnih cest LC 295041, Bršljin - Straška cesta, od km 0,000 do km 0,105 in LZ 299250, od km 0,000 do km 0,075, z začasno prometno signalizacijo in semaforjem, saj sta navedena odseka istočasno tudi obvozna.

 

  V Šmihelskem križišču se kraka proti Straži in na Šmihelski most popolnoma zapreta, na kraku v smeri Žabje vasi, se zapreta desni zavijalni pas in pas za naravnost, na kraku v smeri Uršnih sel se zapre pas za naravnost in levi zavijalni pas. Promet bo možen samo v smeri Uršnih sel proti Žabji vasi in obratno.       

 

Križišča in ceste se zapirajo nekaj minut pred prihodom prvega tekača in odprejo po odhodu zadnjega tekača, najprej v smer nasprotno od poteka prireditve.                         

Organizator se zahvaljuje za razumevanje. 

Dovoljenje za zaporo ceste - Polmaraton 2020-Fit klub.pdf

 

nazaj