Ostala aktualna dela na cestah

Popolna in delna zapora ceste pri stadionu Portoval do 1. 8. 2020

Delna zapora in popolna zapora (obračališče) ceste pri stadionu Portoval bosta trajali od 30. aprila do 1. avgusta zaradi gradnje parkirišča. Obvoz v času popolne zapore ni predviden, ker je obračanje na isto javno pot možno pred zaporo.

Prosimo za razumevanje.

 

Dela na državni cesti skozi Šmihel do 17. 7. 2020

- Delna zapora ceste: Gaber - Uršna sela - Novo mesto

Zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve pločnika bo od 26. do predvidoma 31. maja potekala delna zapora ceste Gaber - Uršna sela - Novo mesto. Potekalo bo ročno usmerjanje prometa.

- Popolna zapora ceste: Gaber - Uršna sela - Novo mesto

Zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve pločnika bo od 1. junija do predvidoma 17. julija potekala popolna zapora ceste Gaber - Uršna sela - Novo mesto, odseku od križišča s Šukljetovo do križišča s Krallovo. Obvoz bo urejen po državnih in občinskih cestah na relaciji Novo mesto (Kandijska cesta) - Pogance - Ruperčvrh - Škrjanče pri Novem mestu in obratno. Za stanovalce v neposredni bližini bo obvoz možen po zalednih ulicah (Krallova, Košenice).

Prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije.

nazaj