KORONAVIRUS: DEŽURNA TELEFONSKA ŠTEVILKA - 07 39 39 289

Za informacije in zagotavljanje nujnih potreb najranljivejših skupin prebivalstva (predvsem starejših) je uvedena dežurna telefonska številka – 07 39 39 289. Dežurna številka je na voljo vsak dan med 7. in 20. uro.

Še naprej pozivamo občane k doslednemu upoštevanju navodil pristojnih strokovnih služb pri izvajanju preventivnih ukrepov in preprečevanju širjenja okužbe z novim koranavirusom. V trenutnih razmerah je za preprečevanje širjenja okužbe nujna enotna koordinacija in izvajanje preventivnih ukrepov, za kar je  vzpostavljen občinski štab civilne zaščite.

Uporabne povezave:

Ključne informacije:https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva

Pripravljenost in ukrepanje v Sloveniji: https://www.gov.si/teme/koronavirus/koronavirus-pripravljenost-in-ukrepanje-slovenije/

Resnice in zmote: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/covid-19-miti_in_zmote-za_prikazovalnike_v_zdravstvenih_ustanovah.pdf

Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah: https://www.gov.si/novice/2020-03-05-delo-na-domu-in-odrejanje-drugega-dela-v-izjemnih-okoliscinah/

Kontaktne številke za Dolenjsko: https://novomesto.si/mma/sluzba_civilne_zascite__kontaktni_podatki_za_dolenjsko_regije/2020031614061444/

nazaj