vodilna slika

Dela na državni cesti skozi Šmihel

DODANO 26. 5. 2020:

- Delna zapora ceste: Gaber - Uršna sela - Novo mesto

Zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve pločnika bo od 26. do predvidoma 31. maja potekala delna zapora ceste Gaber - Uršna sela - Novo mesto. Potekalo bo ročno usmerjanje prometa. 

- Popolna zapora ceste: Gaber - Uršna sela - Novo mesto

Zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve pločnika bo od 1. junija do predvidoma 17. julija potekala popolna zapora ceste Gaber - Uršna sela - Novo mesto, odseku od križišča s Šukljetovo do križišča s Krallovo. Obvoz bo urejen po državnih in občinskih cestah na relaciji Novo mesto (Kandijska cesta) - Pogance - Ruperčvrh - Škrjanče pri Novem mestu in obratno. Za stanovalce v neposredni bližini bo obvoz možen po zalednih ulicah (Krallova, Košenice).


Obveščamo vas, da se bodo predvidoma 24. februarja začela dela na odseku državne ceste v Šmihelu, med križiščem s Šukljetovo ulico do odcepa za Regrške Košenice, s čimer se nadaljuje predlani začeta prenova pomembne mestne vpadnice. Promet bo v času gradnje, ki bo končana julija, potekal izmenično enosmerno s semaforji, ob prometnih konicah bo po potrebi usmerjanje potekalo tudi ročno. Dostop do hišnih priključkov bo možen v dogovoru z vodjo gradbišča.

Izmenično bosta od 1. aprila popolnoma zaprta severni in južni priključek Krallove ulice s Šukljetovo na Šmihelsko cesto. Promet bo tudi tukaj preusmerjen na enega od prostih priključkov. 

Prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije. 

nazaj