Dela na državni cesti skozi Šmihel

Obveščamo vas, da se bodo predvidoma 24. februarja začela dela na odseku državne ceste v Šmihelu, med križiščem s Šukljetovo ulico do odcepa za Regrške Košenice, s čimer se nadaljuje predlani začeta prenova pomembne mestne vpadnice. Promet bo v času gradnje, ki bo končana julija, potekal izmenično enosmerno s semaforji, ob prometnih konicah bo po potrebi usmerjanje potekalo tudi ročno. Dostop do hišnih priključkov bo možen v dogovoru z vodjo gradbišča.

Izmenično bosta od 1. aprila popolnoma zaprta severni in južni priključek Krallove ulice s Šukljetovo na Šmihelsko cesto. Promet bo tudi tukaj preusmerjen na enega od prostih priključkov. 

Prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije. 

nazaj