vodilna slika

Preplastitve občinskih cest

V obdobju od 1. do 14. decembra bodo potekale občasne delne in popolne zapore zaradi preplastitve občinskih cest na naslednjih relacijah:

Vinja vas – Podgrad – Pristava – Mihovec

Dolnja Težka Voda – Stopiče

Stopiče – Veliki Orehek – Mali Orehek – Zajčji vrh pri Stopičah – Dolž

Velike Brusnice – Dolenji Suhadol

Individualni priključki znotraj območja zapore bodo zaprti. V primeru popolnih zapor bo prevoz preko območja gradbišča dovoljen v dogovoru z vodjem gradbišča.