vodilna slika

Preplastitve občinskih cest - delne in popolne zapore cest

Obveščamo vas, da bodo med 23. septembrom in 30. novembrom potekale preplastitve petnajstih odsekov občinskih cest. Izvedba bo zahtevala več delnih in popolnih zapor, na nekaterih odsekih bodo v določenih obdobjih zaprti tudi individualni priključki. V primeru popolnih zapor bo prevoz preko gradbišča dovoljen v dogovoru z vodjo gradbišča, obvozi bodo urejeni.

Odseki:

1.   LC 295121, Vinja vas – Podgrad – Pristava – Mihovec, od km 4,600 do km 4,740,

2.   LC 295141, Dolnja Težka Voda – Stopiče, od km 0,250 do km 0,635,

3.   LC 295111, Jama – Rakovnik pri Birčni vasi – Rajnovšče, od km 0,895 do km 1,115,

4.   LC 295133, Stopiče – Veliki Orehek – Mali Orehek – Zajčji vrh pri Stopičah – Dolž, od km 2,580

      do km 2,695,

5.   LC 295133, Stopiče – Veliki Orehek – Mali Orehek – Zajčji vrh pri Stopičah – Dolž, od km 2,950

      do km 3,050,

6.   JP 793731, Stranska vas – Rakovnik pri Birčni vasi 1, od km 0,000 do km 0,520,

7.   JP 799541, Turkova ulica 28, od km 0,010 do km 0,167,

8.   JP 799333, Jenkova ulica – Šolska ulica – K sodišču, od km 0,090 do km 0,120,

9.   JP 799066, Drska 61, od km 0,000 do km 0,247,

10. JP 794611, Pangrč Grm – Šmiklavž, od km 0,135 do km 0,560,

11. JP 794811, Šmiklavž 55, od km 0,000 do km 0,040,

12. JP 794841, Gomile 78, od km 0,000 do km 0,323,

13. JP 795831, Velike Brusnice 172, od km 0,235 do km 0,490

14. JP 795951, Velike Brusnice – Dolenji Suhadol, od km 0,340 do km 0,570

 

Prosimo za razumevanje in za upoštevanje začasne prometne signalizacije. 

nazaj