vodilna slika

Popolna zapora cest - 2. novomeški polmaraton

Obveščamo vas, da bodo 5. in 6. oktobra potekale popolne zapore cest zaradi organizacije prireditve 2. novomeški polmaraton.

5. oktobra bo med 14. in 20. uro popolna zapora potekala na občinski cesti Novi trg mimo hišne številke 11 in občinske ceste Na Loko – Župančičevo sprehajališče 2. V času popolne zapore bo urejen delni obvoz po občinski cesti Trubarjeva ulica – povezava mimo hišne številke 3 in po občinski cesti Dalmatinova ulica – Kapiteljska ulica. Dostop na območje Loke ne bo urejen, zato bo organizator najkasneje na vsakih 60 minut poskrbel, da se popolna zapora javne poti odstrani in promet sprosti. 

6. oktobra bo med 6. in 14. uro bo potekala popolna zapora Seidlove ceste in občinske ceste Kettejev drevored 14. Prav tako bodo potekale občasne (do eno urne) popolne zapore občinskih cest med 9.50–13.30 uro, in sicer na naslednjih občinskih cestah: Šmihelski most, Ljubljanska cesta, Ljubljanska cesta – povezava mimo hišne številke 26, Kočevarjeva ulica – povezava mimo hišne številke 3, Kočevarjeva ulica, Seidlova cesta, Straška cesta – Zaloška cesta – Češča vas – Zalog, Češča vas – povezava mimo hišne številke 15, Češča vas 29, nekategorizirana občinska cesta, ki poteka po zemljiščih, parc. št. 2229, 2226/2, 2230 in 2231, Gorenja Straža ter Bršljin, Polhova ulica – Lastovče – Groblje ter Bršljin – Straška cesta. V času popolnih zapor občinskih cest, bo v večini primerov obvoz urejen. V preostalih primerih pa bo organizator najkasneje na vsakih 30 minut poskrbel, da se popolna zapora lokalne ceste odstrani in promet sprosti, oziroma na vsakih 60 minut v primeru javne poti. 

Prav tako bo potekala popolna zapora vseh javnih parkirnih prostorov na Novem trgu v Novem mestu, in sicer od 4. oktobra od 22. ure, do 6. oktobra do 16. ure.

Prosimo za razumevanje in za upoštevanje začasne prometne signalizacije. 

nazaj