vodilna slika

Tehnološka prenova semaforjev v Ločni in pri avtobusni postaji

V torek, 27. avgusta, in v sredo, 28. avgusta, bo koncesionar opravil tehnološko prenovo semaforjev v križiščih pri avtobusni postaji in v Ločni.

Dela pri avtobusni postaji bodo predvidoma potekala v torek, 27. avgusta, v Ločni pa v sredo, 28. avgusta.

V času del semaforji ne bodo delovali, zato prosimo voznike, da upoštevajo prometno signalizacijo.

nazaj