vodilna slika

CGP je začel s postavitvijo montažnega krožišča v sedanjem križišču v Kandiji

CGP je začel s postavitvijo montažnega krožišča v sedanjem križišču med Kandijsko in Jakčevo ulico. Ob tem je potrebno izvesti horizontalno prometno signalizacijo – talne označbe in postavitev montažnih elementov za vodenje prometa (dela morajo biti izvedena sočasno), zato bodo dela potekala z občasnimi delnimi zaporami. Dela bodo predvidoma zaključena v nedeljo, po vzpostavitvi krožišča in namestitvi signalizacije pa bo začel veljati tudi nov prometni režim v križišču pri Kandijskem mostu. Prednostna smer bo po novem naravnost v smeri bolnišnice (in obratno), pri zavijanju iz Kandijskega mostu pa bodo vozniki vožnjo lahko nadaljevali samo desno ali levo po Kandijski cesti. Vožnja iz Kandijskega mostu naravnost proti Trdinovi ulici zaradi zagotovitve večje varnosti ne bo več dovoljena.

nazaj