vodilna slika

Seje

5. dopisna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 12.08.2020 ob 10:00
Lokacija: Glavni trg 7

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 24. člena v povezavi z 28. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18)

 

 

s  k  l  i  c  u  j  e m

 

5. dopisno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

s trajanjem

od srede, 12. avgusta 2020, od 10. ure, do četrtka, 13. avgusta 2020, do 9. ure.

 

 

 

 

 

Dnevni red