vodilna slika

Seje

7. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 11.07.2019 ob 16:00
Lokacija: Glavni trg 7, Novo mesto

Sklic 7. seje OS MONM

Dnevni red

16. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

Razširitev dnevnega reda

Zapisniki

Audio posnetki

Seje delovnih teles