vodilna slika

Seje

4. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 14.03.2019 ob 16:00
Lokacija: Glavni trg 7, Novo mesto

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 25. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

4. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 14. marca 2019, ob 16. uri,

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni,

                                                                                                                      župan

 

 

OBVEŠČENI :

  • člani/ce Občinskega sveta

Dnevni red

Zapisniki

Seje delovnih teles