vodilna slika

2. žalna seja mandat 2014 - 2018

Novo mesto, 18. 2. 2016

 

Spoštovani,

 

 

ob slovesu

Miloša Kovačiča,

častnega občana Mestne občine Novo mesto,

 

s k l i c u j e m

 

žalno sejo

 

Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

Žalna seja bo potekala

 

v četrtek, 25. februarja 2016, ob 17. uri,

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž, 1. nadstropje).

 

 

 

V času od 19. do 25. februarja 2016 bo odprta žalna knjiga. Vpis v žalno knjigo bo mogoč vsak delovni dan od 8. do 14. ure v avli Rotovža v Novem mestu, Glavni trg 7.

 

 

 

Gregor Macedoni,

župan

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles