vodilna slika

5. korespondenčna seja

 

Številka: 9001-6/2014

                                                                                                          Datum:   25. 8. 2014

ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 5. in 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

5. korespondenčno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v trajanju od ponedeljka, 25. avgusta 2014 do petka, 29. avgusta 2014 do 15. ure

 

Predlog dnevnega reda :

 

1. Predlog odredbe o dopolnitvi Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto v skrajšanem postopku

 

Predlog sklepa:

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme

 

Odredbo o dopolnitvi Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto v skrajšanem postopku

 

v predloženi vsebini.

 

 

Za sejo je priloženo:

-       Gradivo: Predlog odredbe o dopolnitvi Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto v skrajšanem postopku

-       Glasovnica za glasovanje po elektronski pošti.

 

Za predlagani sklep glasujete članice in člani Občinskega sveta tako, da začasno shranite priloženo glasovnico (npr. na namizju) in na njej nedvoumno označite (osenčite, uokvirite, podčrtate, obkrožite…) svojo odločitev ZA ali PROTI.

 

Izpolnjeno glasovnico, prosim, pripnite kot dokument in jo posredujte po elektronski pošti na naslov: suzana.virc@novomesto.si najkasneje do petka, 29. avgusta 2014 do 15. ure.

 

 

S spoštovanjem !

 

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

 

Posredovano: Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – z elektronsko pošto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles