vodilna slika

2. izredna seja leta 2012

Številka: 9001-10/2012

Datum:   15. 10. 2012

ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 Na podlagi 21. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

2. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 18. oktobra 2012, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

za sejo predlagam naslednji

d n e v n i   r e d 

 

 • 1.   Imenovanje predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet
 •  

  Razlog za sklic izredne seje je zadržanje izvajanja sklepa Občinske sveta Mestne občine Novo mesto o določitvi liste predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta in ponovitev kandidacijskega postopka za kandidate za predstavnike (elektorje) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet št. 002-1/2012, sprejetega na 17. seji dne 27. 9. 2012.

  Sklic izredne seje je potreben, ker zaradi rokovnika za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta ni mogoča ponovna obravnava in odločanje na redni seji Občinskega sveta.

   

  Gradivo bo naknadno objavljeno na spletni strani.

  S spoštovanjem

   

   

  Alojzij MUHIČ,

  ŽUPAN

   

  Vabljeni:

 • Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 • Borut Novak, direktor občinske uprave
 • Urad za splošne zadeve
 • Gradiva

  Zapisnik seje

  Seje delovnih teles