vodilna slika

1. korespondenčna seja leta 2011

Številka: 9001-2/2011

Datum:   18. 2. 2011

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 5. in 24.a člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

1. korespondenčno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

za odločanje o naslednji zadevi:

1. Predlog sklepa za sporazumno predčasno razrešitev z dolžnosti direktorja javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto in predlog sklepa za imenovanje v. d. direktorja Agencije za šport Novo mesto

 

Priloženo je poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

Glasuje se tako, da na priloženi glasovnici obkrožite ZA ali PROTI in glasovnico po pošti posredujete v priloženi ovojnici z že nalepljeno znamko najkasneje do četrtka, 24. februarja 2011 na že izpisan naslov: Mestna občina Novo mesto, Služba občinskega sveta, Ljubljanska cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

župan

 

PRILOGE:

  • Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, št. 014-2/2011 z dne 14. 2. 2011
  • Glasovnica

 

POSLANO:

  • Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – z običajno pošto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles