vodilna slika

6. izredna seja leta 2010

Številka: 9001-10/2010

Datum:   14. 10. 2010

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVOMESTO

 

Na podlagi 21. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008) na predlog skupine članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

s  k l  i  c u  j  e  m

 

6. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v petek, 22. oktobra 2010, ob 18. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

z naslednjim predlogom

d n e v n e g a   r e d a

 

1.      Informacija o poslovanju Zarje, d.o.o., oz. o gospodarjenju z deležem Mestne občine Novo mesto v tej družbi

 

Sklic izredne seje je zahtevala skupina članic in članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Razlogi za sklic izredne seje so navedeni v priloženem gradivu, ki ga je posredovala skupina članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (priloga 1).

 

Obravnava te točke je bila prekinjena na 32. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 9. 9. 2010. Gradiva za to točko ali v povezavi z njo ste prejeli z gradivi za 5. izredno sejo občinskega sveta (8. 7. 2010), za 31. sejo občinskega sveta (15. 7. 2010) ter za 32. redno sejo občinskega sveta (9. 9. 2010) in so objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Na spletni strani je objavljeno tudi poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo in učinkovitostjo izvajanja interesov Mestne občine Novo mesto, ki izhajajo iz njene kapitalske naložbe v stanovanjskem podjetju Zarja, Novo mesto, v času mandata občinskega sveta 2006 - 2010 (priloga 2).

 

S spoštovanjem

 

 

Alojzij MUHIČ,

župan

 

Vabljeni:

1. članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

2. mag. Jože Kobe, direktor občinske uprave

3. Zarja, d.o.o., Novo mesto

4. mag. Franci Bačar, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

Obveščeni:

1. predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles