vodilna slika

5. izredna seja leta 2010

Številka: 9001-7/2010

Datum:   5. 7. 2010

 

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVOMESTO

                                                                                                         

 

Napodlagi 21. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto(Uradni list RS, št. 96/2008) na predlog skupine članov Občinskega sveta Mestneobčine Novo mesto

s  k l  i  c u  j  e  m

 

5.izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

včetrtek, 8. julija 2010, ob 18. uri

 

v sejnidvorani Mestne občine Novo mesto,

Novomesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji 

d n e vn i   r e d:

 

 

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Določitev dnevnega reda
  3. Obravnava poslovanja Zarje, d.o.o., v zadnjih treh letih, vključno z razlogi za sprejetje sklepov o dokapitalizaciji v višini 3.000.000,00 EUR

 

 

Sklicizredne seje je zahtevala skupina trinajstih članic in članov Občinskega svetaMestne občine Novo mesto. Razlogi za sklic izredne seje so navedeni vpriloženem gradivu, ki ga je posredovala skupina članov Občinskega sveta Mestneobčine Novo mesto.

 

S spoštovanjem

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

župan

 

Vabljeni:

1.   članicein člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

2.   mag.Jože Kobe, direktor občinske uprave

3.   Zarja,d.o.o., Novo mesto

4.   mag.Franci Bačar, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

 

Obveščeni:

 

  1. predstavniki sredstev javnega obveščanja

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles