vodilna slika

Nadaljevanje 23. seje leta 2009

Številka: 032-21/2009

Datum:   9. 9. 2009

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGASVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

V skladu z 18. členom Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008) ter 37. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008)

 

s k l i c u j e m

 

n a d a l j e v a n j e

 

23. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,


v četrtek, 24. septembra 2009, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7.

 

Na nadaljevanju seje bo obravnavana naslednja točka, ki je občinski svet časovno ni uspel obravnavati na seji dne 9. 7. 2009:

 

18.   (16) Predlog odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava.

 

 

Gradivo za to točko je bilo posredovano s sklicem 23. seje občinskega sveta dne 24. 6. 2009 in je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Župan

 

 

Alojzij MUHIČ

 

 

VABLJENI :

-         člani/ce občinskega sveta

-         mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavniki občinske uprave

-         predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

 

OBVEŠČENI:

-           predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles