vodilna slika

2. izredna seja leta 2008

OBČINSKEMU SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

                                                                                                            Številka: 032-4/2008          

                                                                                                            Datum:   5. 3. 2008

 

 

Na podlagi 21. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001, 72/2005 in 9/2008) ter

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

2. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 13. marca 2008, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

 

za sejo predlgam naslednji

d n e v n i   r e d :

 

 

1.      Informacija o stanju razvoja univerzitetnega kampusa v Novem mestu

2.      Predstavitev konzervatorskega programa za Narodni dom

3.      Informacija o izgradnji Novega trga v Novem mestu

4.      Informacija o projektu Historikhotel

 

Priloženo je gradivo za 1. točko dnevnega reda.

Sklic izredne seje je zahtevala skupina osmih članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto za obravnavo 1. točke dnevnega reda in predlagala gradivo. Na podlagi te zahteve je bilo za obravnavo in odločanje na izredni seji pripravljeno novo celovito gradivo.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Župan

Alojz MUHIČ

 

Vabljeni:

 

1.    Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

2.    Mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

3.    Predstavniki občinske uprave

4.    Univerzitetno raziskovalno središče Novo mesto (k 1. točki)

5.    Člani sveta Univerzitetno raziskovalnega središča Novo mesto (k 1. točki)

6.    Razvojni center Novo mesto (k 1. in 4.  točki)

7.    Člani strokovnega sveta Univerzitetno raziskovalnega središča Novo mesto (k 1. točki)

8.    Gospodarska zbornica Dolenjske in Beloe krajine, Novo mesto, Novi trg 11 (k 1. točki)

9.    Območna obrtna zbornica Novo mesto, Trdinova ulica 4 (k 1. točki)

10.    Jovo Grobovšek, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1 (k 2. točki)

11.    Betonal, d.o.o., Trebnje, Podjetniška ulica 9 (k 3. točki)

12.    Rupert Gole, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert (k 3. točki)

13.    Ivan Kuljaj, v. d. direktorja javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto (k 4. točki)

14.    Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 (k 1. točki)

15.    Revoz, d.d., Novo mesto, Belokranjska cesta 4 (k 1. točki)

16.    Adria Mobil, d.o.o., Novo mesto, Straška cesta 50 (k 1. točki)

17.    TPV, d. d., Novo mesto, Kandijska cesta 60 (k 1. točki)

 

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles