vodilna slika

3. seja leta 2007

Sklic 3. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki bo v četrtek, 22. februarja 2007, ob 16. uri, v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles