vodilna slika

3. izredna seja

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Šifra: 032-01-30-/2005-1100-3

Datum: 6. 9. 2006

 

 

Na podlagi 18. in 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001, 44/2002, 72/2005 in 72/2006) ter 21. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

 

s k l i c u j e m

 

3. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

ki bo v četrtek, 14. septembra 2006, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Novi trg 6 (vijoličasta dvorana II/68).

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i r e d :

 

 

  1. Nadgradnja centralne čistilne naprave Novo mesto

 

 

Gradivo je priloženo.

 

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Župan

 

 

mag. Boštjan Kovačič

 

 

 

 

 

 

VABLJENI :

 

  • člani/ce občinskega sveta
  • mag. Janez Povh, namestnik predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
  • direktorica občinske uprave
  • vodje oddelkov in služb občinske uprave
  • Komunala Novo mesto, d.o.o.

 

OBVEŠČENI :

  • krajevne skupnosti MO Novo mesto
  • sredstva javnega obveščanja
  • UE Novo mesto

 

 

 

 

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles