vodilna slika

Okolje in prostor

PROSTORSKI NAČRTI:

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI:

 

OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRTI:

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI:

 

UREDITVENI NAČRTI:

 

ZAZIDALNI NAČRTI:

 

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI:

 

DRUGI AKTI S PODROČJA UREJANJA PROSTORA: 

 

TEHNIČNI PRAVILNIKI IN POPRAVKI:

 

KOMUNALNE ZADEVE:

 

PROGRAMI OPREMLJANJA:

 

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA:

 

 

STANOVANJSKO PODROČJE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj