vodilna slika

2. faza operacije Celovite energetske sanacije javnih stavb v lasti Mestne občine Novo mesto

EU-kohezijski sklad_1Skupna investicijska vrednost 2. faze operacije 
Celovite energetske sanacije javnih stavb v lasti  
Mestne občine Novo mesto, pri kateri je zajetih 7 projektov, 
znaša 1.824.000 evrov brez DDV, 51 % bo prispevala MoNm, 
814.039,31 evrov finančnih sredstev (brez DDV) pa je MoNm u
spešno pridobila v okviru Operativnega programa 
Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020.

 

Začetek projekta: junij 2021
Zaključek projekta: okt./nov. 2021

Mestna občina Novo mesto na področju učinkovite rabe energije nadaljuje projekt energetske sanacije občinskih stavb, v okviru katerega je bilo v letu 2017 celovito energetsko saniranih 11 objektov, ki so bili razdeljeni v dva sklopa. 

Občina je z operacijo celovitih energetskih sanacij uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (krajše JOB 2021) bodo v drugem sklopu prenov energetske sanacije deležne:

  • občinska stavba na Seidlovi cesti 1
  • poslovno-stanovanjski kompleks na Rozmanovi ulici 10
  • stavba uprave in muzeja novejše zgodovine v Dolenjskem muzeju
  • prostori, v katerih se nahaja muzejska zbirka IMV Dolenjskega muzeja v Drgančevju
  • prostori Mladinskega centra Oton na Loki
  • Športni park Portoval
  • OŠ Stopiče

Na občinski stavbi se bo izvajala sanacija ogrevalnega in ohlajevalnega sistema z novim cevnim razvodom in vgradnjo konvektorjev, sanacija kotlovnice z vgradnjo toplotne črpalke in kaskadnih plinskih grelnikov in sanacija razsvetljave z vgradnjo novih LED svetil. V sklopu sanacije poslovno-stanovanjskega kompleksa na Rozmanovi ulici 10 bodo toplotno izolirali fasado, del tlakov, streho, zamenjali bodo tudi kritino in stavbno pohištvo, stavba uprave in muzeja novejše zgodovine v Dolenjskem muzeju bo deležna zamenjave stavbnega pohištva, energetska sanacija objekta Mladinskega centra Oton na Loki bo zajemala toplotno izolacijo fasade, strehe in zamenjavo kritine, sanacijo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke in sanacijo razsvetljave z vgradnjo novih LED svetil. Sanacija objekta Športni park Portoval predvideva toplotno izolacijo fasade, strehe in zamenjavo kritine, sanacijo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke in plinske kotlovnice, zamenjavo stavbnega pohištva in sanacijo razsvetljave z vgradnjo novih LED svetil. Objekt OŠ Stopiče bo imel izboljšano toplotno izolacijo fasade in strehe, zamenjali bodo tudi kritino in stavbno pohištvo ter vgradili nova LED svetila. Prostori, v katerih se nahaja muzejska zbirka IMV Dolenjskega muzeja v Drgančevju bodo prav tako deležni toplotne izolacije fasade in strehe ter zamenjave kritine, sanacije ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke in zamenjavo stavbnega pohištva.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014– 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. 

Več o evropski kohezijski politiki na spletni strani www.eu-skladi.si

Več o operaciji Celovite energetske sanacije javnih objektov

seidlova_zamenjava_oken_2020_02_12

nazaj