vodilna slika

Sklep o prenehanju veljavnosti Navodila o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto v organih upravljanja javnih zavodov

datum: 04. 03. 2024

Dolenjski uradni list 6 - 2024.

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 11. seji dne 22. 2. 2024 sprejel

 

 

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Navodila o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto v organih upravljanja javnih zavodov

 

 

1. člen

 

Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati Navodilo o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto v organih upravljanja javnih zavodov (Uradni list RS, št. 103/2013). 

 

 

2. člen 

      

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Datum: 22. 2. 2024

Številka: 014-0002/2024

 

Mag. Gregor Macedoni, l.r.

župan

 

 

                                                                                                              

 

                                                                

                                                               

nazaj