vodilna slika

Odlok o spremembah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto

datum: 21. 11. 2023

Dolenjski uradni list 24 - 2023.

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 9. seji dne 16. 11. 2023 sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto

1. člen

V Odloku o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 107/13 – uradno prečiščeno besedilo in Dolenjski uradni list, št. 15/18) se prvi odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:

»Nagrada Mestne občine Novo mesto se podeljuje občanom Mestne občine Novo mesto, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenoraziskovalnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju.«.

2. člen
 

V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Trdinova nagrada se podeljuje občanom Mestne občine Novo mesto, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na kulturnem področju.«.

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Št. 094-0007/2023-8

Novo mesto, dne 16. novembra 2023

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni l.r.

 

 

 

 

 

 

 

nazaj