vodilna slika

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme za občinske redarje Mestne občine Novo mesto

datum: 12. 06. 2023

Dolenjski uradni list 18 - 2023.

Na podlagi 2. člena Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 36/19) sprejme župan Mestne občine Novo mesto

 

P R A V I L N I K

o razveljavitvi Pravilnika o številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme za občinske redarje Mestne občine Novo mesto

 

1. člen

Pravilnik o številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme za občinske redarje Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list 11/2015) se razveljavi.

 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka SOUOD: 007-0007/2023

Datum: 5.6.2023

 

ŽUPAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj