vodilna slika

Vpis predšolskih otrok v vrtce Mestne občine Novo mesto 2023-2024

datum: 28. 02. 2023

Dolenjski uradni list 8 - 2023.

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCE

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Javno povabilo za oddajo vlog za vpis v vrtce Mestne občine Novo mesto

 

Mestna občina Novo mesto vabi k oddaji vlog za vpis predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2023/2024.

 

Javno povabilo za oddajo vlog za vpis v vrtec traja od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023. Vloge, oddane do 15. 3. 2023 bodo obravnavane v sklopu prvega postopka odločanja o vpisu.

Vlogo za vpis oddajo starši samo za tiste otroke, ki še niso vključeni v vrtec.

 

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2023/2024. V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po 15. 3. 2023, bodo obravnavane v naslednjem postopku odločanja. Naslednji predvideni datum za pričetek drugega postopka odločanja je 15. 6. 2023. O morebitnih dodatnih postopkih odločanja v okviru skupnega javnega poziva za vpis v vrtce bodo Mestna občina Novo mesto in vrtci po običajnih poteh obveščanja glede na razpoložljiva mesta pravočasno napovedali morebitne datume vnovičnih začetkov uradnih postopkov odločanja o vpisu. Za otroke, ki v šolskem letu 2023/2024 ne bodo vključeni v vrtec, bo potrebno za sprejem v šolskem letu 2024/2025 vlogo ponovno oddati.

 

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.

 

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo pisno mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali individualni načrt pomoči družini oz. zapisnik multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo oz. ustrezno zakonsko dokumentacijo (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12 ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, (Ur. l. RS št. 41/17).

 

V času vpisa boste lahko urejali naslednje zadeve:

  • vpisali otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2023/2024 (ne velja za otroke, ki so že vključeni v naše vrtce),
  • vložili vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi spodaj navedenimi vrtci.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 15. 3. 2023 ali oddane na ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog boste obveščeni predvidoma v aprilu 2023. V primeru, da ne bo zadostnega povpraševanja po določeni razpisani enoti, boste imeli možnost izbire druge enote.

 

Vrtci ponujajo vpis v dnevni program, ki traja za otroka največ 9 ur dnevno znotraj poslovalnega časa posameznega vrtca.

Obrazce za vpis dobite na spletni strani vrtca, na upravi vrtca ob vpisu in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto, www.novomesto.si. Vse dodatne informacije o vrtcu so vam na voljo na spletnih straneh vrtcev in pri svetovalnih delavcih vrtcev.

Oddaja vloge je mogoča osebno pri svetovalnemu delavcu vrtca, po pošti, po elektronski pošti na uradni naslov vrtca in v nabiralnik pred vhodom v stavbo vrtca.

 

VLOGE, UPOŠTEVANE DO VKLJUČNO 15. 3. 2023 LAHKO V POSAMEZEN VRTEC ODDATE:

 

1. Vrtec CICIBAN Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto, www.ciciban-nm.si

Med delovniki od 7.30 do 15.30, ob sredah do 16.00.

Otroka lahko vpišete na upravi vrtca pri svetovalni delavki Nini Hočevar (07 371 83 13, vpis@ciciban-nm.si) v naslednje enote vrtca:

CICIBAN, LABOD, BIBE, KEKEC, NAJDIHOJCA in MEHURČKI

            (Enota Mehurčki bo delovala le v primeru zadostnega vpisa).

Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00, enota Labod od 5.20 do 16.30.

Posebnosti:

Tedensko izmenski oddelek v enoti Labod deluje od 5.20 do 16.30 oz. vsak drugi teden od 11.30 do 20.30.

Za več informacij in k ogledu predstavitvenega filma vabljeni na spletno stran vrtca www.ciciban-nm.si.

V času vpisa ste prijazno vabljeni na ogled enot vrtca.

 

2. Vrtec PEDENJPED Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto, www.pedenjpednm.si

Med delovniki od 8.30 do 15.30, ob torkih do 16.00.

Otroka lahko vpišete na upravi vrtca pri svetovalni delavki Kristini Žmavčič (kontakti: 031 312 460, 07 371 82 61, kristina.zmavcic@pedenjpednm.si), v naslednje organizacijske enote:

METKA, OSTRŽEK, PEDENJPED, RDEČA KAPICA, SAPRAMIŠKA, VIDEK, PIKAPOLONICA, CEPETAVČEK (enota Cepetavček bo delovala le v primeru zadostnega vpisa).

Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00, Pedenjped do 16.30, Metka od 6.30 do 17.00, Cepetavček in Videk od 6.00 do 16.00.

Posebnosti:

Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami poteka v razvojnem oddelku v enoti Pedenjped.

V času vpisa vabljeni na krajši ogled enot, ki je mogoč vsak dan ob 9:00. Strokovni delavec vas bo od vhoda popeljal čez enoto in vam predstavil delo in življenje v njej.

Več informacij najdete na spletni strani vrtca www.pedenjpednm.si

 

 

3. OŠ BRUSNICE – Vrtec BRUSNICE, www.os-brusnice.si

Od 6. 3. do 10. 3. 2023 (6. 3. in 8. 3. 2023 od 12.00 do 16.30, 7. 3., 9. 3. in 10. 3. 2023 od 8.00 do 12.00).

Vpis v oddelke vrtca bo potekal v pisarni svetovalne delavke v OŠ Brusnice Andreje Klemenc (kontakt 07 33 46 823, andreja.klemenc@os-brusnice.si).

 

4. OŠ STOPIČE – Vrtec STOPIČE, www.osstopice.si

Od 6. 3. 2023 do 10. 3. 2023, vsak dan od 7.00 do 14.30, razen v sredo, 8. 3. 2023, od 12.00 do 16.00.

Vpis v oddelke OŠ Stopiče - Vrtec Stopiče bo za vse tri lokacije (Stopiče, Dolž in Podgrad) potekal v prostorih svetovalne službe pri svetovalni delavki Marijanci Kolar (07 30 80 912, marijanca.kolar@osstopice.si).

 

 

5. OŠ OTOČEC – Vrtec OTOČEC, www.os-otocec.si

Od 6. 3. do 10. 3. 2023 (6. 3. in 9. 3. od 13.00 do 16.30, 7. 3., 8. 3. in 10. 3. 2023 od 7.00 do 11.00).

Vpis v oddelke OŠ Otočec - Vrtec Otočec bo potekal v kabinetu Vrtca Otočec pri svetovalni delavki Meliti Bevc Novak (07 29 27 951, melita.bevc.novak@os-otocec.si).

 

 

6. Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA, Ragovo 2, 8000 Novo mesto, www.vrtecringaraja.si.

Od 6. 3. 2023 do 10. 3. 2023, vsak dan od 9.00 do 13.00, razen v sredo, 8. 3. 2023, od 14.00 do 17.00.

Vpis bo potekal v pisarni Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja, Ragovo 2 (Igor Štrbenc, 041/705-157, igor.strbenc@vrtecringaraja.si).

 

Vabljeni.

 

Številka: 602-0003/2022

Novo mesto, dne 28. 2. 2023

 

 

 

 

 

nazaj