vodilna slika

Sklep o vrednosti točke za izračun taks za oglaševanje v Mestni občini Novo mesto

datum: 02. 02. 2023

Dolenjski uradni list 4 - 2023.

 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – UPB 1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19) sprejmem v zvezi z Odlokom o komunalnih taksah v občini Novo mesto (Uradni list, RS, št. 47/12 in Dolenjski uradni list št. 29/19) naslednji

 

 

SKLEP

o vrednosti točke za izračun taks za oglaševanje v Mestni občini Novo mesto

 

  1. člen

 

Objekt

Višina takse za m2/leto

Velike in male samostoječe ali stenske table so:

velike, dimenzij 3:4, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2

male, ki ne presegajo 2,80 m2

 

78,79 EUR

Velike in male samostoječe ali stenske table svetlobne vitrine so:

velike, dimenzij 3:4, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2

male, ki ne presegajo 2,80 m2

144,29 EUR

Vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table so:

elektronski svetlobni prikazovalniki, dimenzij 3:4, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2,

samostoječi ali stenski prikazovalniki, dimenzij 3:4, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2.

144,29 EUR

Plakatni stebri: okrogli in tristrani so:

okrogli stebri, katerih celotna površina ni večja od 3 m x 2,80 m

tristrani stebri, katerih površina na eni strani ni večja od 3 m x 2,80 m

obešanke na drogovih javne razsvetljave v velikosti 1,7 m x 1,1 m

78,79 EUR

Samostoječi ali stenski svetlobni prikazovalniki (displeji) so:

elektronski svetlobni prikazovalniki, dimenzij v razmerju 3:4, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2

samostoječi ali stenski prikazovalniki, dimenzij v razmerju 3:4, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2

144,29 EUR

Objekti s platni na slepih fasadah, dimenzij ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2

Objekti s slikovno ali pisno obdelanimi stenami stavb, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2

44,38 EUR

Objekti za obešanje transparentov, v največji velikosti 9 m, visoki najmanj 1,10 m, vendar v največ skupni površini 12,00 m2

144,29 EURr

Velike in male stenske table na gradbiščnih ograjah, dimenzij 3:4, ki niso manjše od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2

 

78,79 EUR

 

 

    člen

 

Ta sklep začne veljati z objavo v Dolenjskem uradnem listu. Vrednost točke se uporablja za obračun takse od 1.1.2023 dalje.

 

Številka: 428 - 0063/2022 (682)

Datum:   27.1.2023

 

 

Župan

  Mestne občine Novo mesto

                                                                                         mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

nazaj